[Đăng ngày 02/07/2015]
                               

       Bà: Đàm Thị Kinh
       Chức vụ: Giám Đốc
       Điện thoại cơ quan: 063. 3822488

          Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

   

    Ông: Huỳnh Quang Long
    Chức vụ: Phó Giám đốc
    Điện thoại cơ quan: 063. 3822488
    Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn 


  Bà: Phạm Thị Hồng Hải
  Chức vụ: Phó Giám Đốc
  Điện thoại cơ quan: 063. 3822488

  Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
 
     Ông: Trần Đức Lợi
   Chức vụ: Phó Giám Đốc
   Điện thoại cơ quan: 063. 3822488

    Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
 

Ông: Huỳnh Văn Bảy
Chức vụ: P.Giám Đốc
Điện thoại cơ quan: 3822488
Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
Ôn  Bà: Phạm Thị Hồng Hải
  Chức vụ: P.Giám Đốc
  Điện thoại cơ quan: 063. 3822488

  Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên