[Đăng ngày 19/12/2014]
Tài liệu dùng cho việc cài đặt và thực hiện sử dụng mềm PMIS phiên bản năm 2014. Các đơn vị tải phần mềm cài đặt, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm theo bảng danh sách sau:
[Đăng ngày 10/11/2014]
Để phục vụ cho việc ôn tập trong đợt sát hạch viên chức giáo viên năm 2014, phòng TCCB, Sở GD&ĐT Lâm Đồng cung cấp tài liệu ôn tập tại file đính kèm dưới đây, đề nghị các viên chức tải về để phục vụ cho việc ôn tập
[Đăng ngày 21/10/2014]
Các đơn vị download Tài liệu tập huấn thi đua khen thưởng 2014-2015 tại đây
[Đăng ngày 08/08/2014]
Sở GDĐT Lâm đồng thông báo kết quả thuyên chuyển giáo viên năm học 2014 - 2015 tại đây:
[Đăng ngày 11/07/2014]
Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc: Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng; 
Căn cứ Công văn số 128/SNV-ĐT&QLCBCCVC ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội vụ Lâm Đồng về việc Hướng dẫn tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức;
Căn cứ báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên của các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm học 2014 - 2015,
Sở GDĐT Lâm Đồng hướng dẫn các đơn vị về công tác thuyên chuyển giáo viên năm học 2014 – 2015 như sau:

[Đăng ngày 08/06/2014]
Căn cứ công văn số 75/CV-DBĐH ngày 18/3/2014 của trường Dự bị đại học (DBĐH) thành phố Hồ Chí Minh và thông báo số 39/TB-DGĐHNT ngày 27/5/2014 của trường dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang V/v thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển sinh vào các trường Dự bị đại học, đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho học sinh trên địa bàn như sau:
[Đăng ngày 10/05/2014]
tin tức goIOE
Ký thay Bộ trưởng Bộ GD - ĐT, Thứ Trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã ký Quyết định số 1592 /QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc.
[Đăng ngày 22/04/2014]
Hiện nay Viettel có tổ chức thi thử vào Đại học trên trang web ViettelStudy, Sở GDĐT Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến học sinh có nhu cầu tham gia có thể truy cập vào địa chỉ website http://viettelstudy.vn
[Đăng ngày 26/03/2014]
Thực hiện chương trình công tác năm 2014; căn cứ kế hoạch số 126/KH-BGDĐT ngày 17/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các sở GD&ĐT. Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý cấp sở; cán bộ quản lý và giáo viên dạy môn giáo dục công dân (GDCD) tại các trường trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc. Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức qua mạng (triển khai CT10, hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào môn học GDCD, nội dung cơ bản của công tác PCTN), kết hợp diễn đàn và một buổi trực tuyến (để thảo luận và tổng kết).
[Đăng ngày 16/12/2013]

Thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 1089/SNV-ĐTQLCBCC ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc Đánh giá phân loại công chức, viên chức; Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức, kê khai lý lịch, kê khai tài sản- tài chính năm 2013 như sau :


    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên